Βιογραφία

ΔΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η συγγραφέας Μαρία Δημάκη είναι Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών με κύρια ενδιαφέροντα την Ερπετολογία και την Ορνιθολογία.
Από το 1996 εργάζεται στο ΜΓΦΙ ως υπεύθυνη του Τμήματος Χερσαίας Ζωολογίας, ενώ από το 2017 είναι και Επικεφαλής των Τμημάτων Διαχείρισης Συλλογών του Μουσείου.